139.000 nordmenn er uten jobb

Det var i juli 139.000 arbeidsledige i Norge, justert for sesongvariasjoner. Det utgjorde 5,0 prosent av arbeidsstyrken, viser Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå.

Ifølge en sammenstilling utført av TDN Finans var det på forhånd ventet en ledighetsrate på 4,8 prosent.

Ledigheten gikk opp med 11.000 personer fra april (gjennomsnitt av mars-mai) til juli (gjennomsnitt av juni-august). Endringen er innenfor feilmarginen.

Ser man kun på de i aldergruppen 25-74 år, viser AKU-tallene en økning i arbeidsledigheten på 12.000 personer.

Til sammenligning steg tallet på registrerte arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere hos NAV med 1.000 personer fra april til juli.

Summen av registrerte arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere hos NAV har lagt stabilt på rundt 100.000 personer i hele 2016.

Les hele meldingen her.