16 energibedrifter i streik

Meklingen med KS Bedrift brøt sammen tidlig fredag morgen.

Striden står om en avspaseringsordning, som arbeidsgiverne vil svekke.

– Vi går nå i konflikt for å beholde de hviledagene vi har i dag, og som våre kollegaer i energiselskapene i NHO for lengst har fått tariffestet. Det er totalt urimelig at arbeidsgiver vil frata oss nødvendig hvile, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.

Færre hviledager

Bakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, hvor den lovbestemte avspaseringsfaktoren er endret slik at beredskapsvaktene må jobbe sju timer for å få en time med avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år.

Det utgjør omtrent ti færre hviledager i året for en beredskapsvakt.

– Vaktene er på sju døgn, og som regel hver femte uke. De blir tøffere og tøffere med mer ekstremvær, større vaktområder og null i responstid. At de i regjeringskontorene ikke forstår dette er en ting, men vi hadde trodde at KS Bedrift skulle forstå hvilebehovet bedre, sier Fornes.

– Alvorlig

Geir Elsebutangen

Direktør i Kragerø Energi, Geir Elsebutangen karakteriserer streiken som alvorlig.

Foto: Roald Marker

Direktør i Kragerø Energi i Telemark, Geir Elsebutangen sier streiken er alvorlig.

– Her i Kragerø blir så og si alle tatt ut. Forhåpentligvis vil ikke kundene merke noe i første omgang. Dersom det blir strømbrudd kan vi ikke respondere umiddelbart. Det som skjer er at området der det er strømbrudd sikres, og så sørger vi for at det ikke går ut over liv og helse. Det ligger i avtaleverket, sier han.

Det vil si at skulle det oppstå alvorlige strømbrudd ved sykehus og andre viktige helseinstitusjoner, vil det ikke gå ut over liv og helse.

Hvis det ikke blir noen løsning i konflikten vil streiken trappes opp neste uke, varsler arbeidstakerne.

NRK oppdaterer artikkelen.