20.55: Se distriktsnyhetene

Finn Børge Stenbek gir deg siste nytt fra Østfold.