250 streike-utsatte operasjoner i Østfold – så langt

Sykehusstreiken trappes opp tirsdag, og 569 ansatte vil da være ute ute i streik ved tilsammen 13 sykehus.

En rundspørring NRK har gjort, viser at 5202 pasienter nå er berørt av streiken som brøt ut 7. september.

Minst 651 operasjoner er utsatt.

Se hele oversikten over antall avlyste operasjoner og legetimer nederst i saken.

De streikende har sagt at verken øyblikkelig hjelp, kreftbehandling, psykisk helse eller barn skal rammes. Men en av dem som nå får avlyst en planlagt operasjon, er en 13-åring. Gutten skulle opereres for rygglidelsen skoliose på St. Olavs hospital i Trondheim.

Streikekomiteen ga den streikende legen dispensasjon for å delta i operasjonen, men sykehuset sa nei.

Barneklinikken påvirket av streik

Det var sykehuset selv som kontaktet streikekomiteen og ba om unntak fordi et barn skulle opereres:

«Mandag 26/9 har barneortopedisk seksjon planlagt scolioseoperasjon, et stort inngrep med mange impliserte. Inngrepet krever nevromonitorering peroperativt noe som gjøres av nevrofysiolog som for tiden er tatt ut i streik. I utgangspunktet skulle ikke barneklinikkens operasjoner bli affisert av streiken. Det søkes derfor om dispensasjon for lege fra nevrofysiologisk avdeling slik at operasjonen kan gjennomføres som planlagt.»

Ti minutter senere kommer svar om at dispensasjonen innvilges.

Så trekker sykehuset søknaden tilbake.

– Vi har som klar policy at vi ikke søker om dispensasjon fra streiken. Her har det skjedd en beklagelig feil hos oss, sier kommunikasjonsdirektør ved St. Olavs hospital, Marit Kvikne.

– Er det greit at barn rammes av streiken?

– Vi vurderer om det er fare for liv og helse, enten det er voksne eller barn. Vi vil være tro mot policyen vår.

Sykehusstreik ved Ullevål sykehus

– Det er klart pasienter plages når operasjonen blir utsatt. Konsekvensene av streiken må synke inn, sier forhandlingsleder for Akademikerne Helse, Rune Frøyland

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Streiken hardner til

Både den lokale og den sentrale streikekomiteen sa ja til å gi legen dispensasjon fordi de ikke vil at streiken skal gå ut over barn.

Rune Frøyland, forhandlingsleder i Akademikerne helse, tror dette er et taktisk trekk.

– Vi ttor dette er et taktisk spill for å få tydeliggjort ubehag ved streiken for pasienter. Da også muligens se om en kan få tvungen lønnsnemd. Det synes vi er veldig uheldig, sier Frøyland til NRK.

Marit Kvikne, informasjonssjef St. Olavs Hospital

Marit Kvikne ved St. Olavs Hospital vil ikke gjøre unntak for barn i streiken.

Foto: St. Olavs Hospital

St. Olavs hospital avviser anklagene.

– Men når leger streiker vil noen bli rammet, sier Kvikne.

– Vi er stolte av å streike

Forhandlingslederen har ingen planlagte møter med arbeidslivsorganisasjonen Spekter i nærmeste fremtid, og tror det fortsatt vil ta tid før de kommer til enighet.

– Det er stor vilje til å streike for dette, og vi er stolte av det. Det er ikke noe poeng å ha kontakt med dem hver dag. De vet hva vi vil ha for at vi skal gjenoppta forhandlinger, sier Frøyland.