90 prosent puster dårlig luft

– Dette er en folkehelse-krise, fastslår Maria Neira, som leder organisasjonens avdeling for folkehelse og miljø.

Rapporten inneholder nye funn basert på målinger av luftforurensing 3.000 steder over hele verden. I tillegg til satellittmålinger er det gjort undersøkelser på bakken.

Konklusjonen er at 92 prosent av verdens befolkning bor på steder hvor mengden sot, sulfater og andre skadelige partikler overskrider WHOs grenseverdier.

Over 6 millioner mennesker anslås å dø hvert år på grunn av luftforurensing. Nesten 90 prosent av dødsfallene skjer i land med lave eller middels inntekter. Kina, Malaysia, Vietnam og andre land i Øst-Asia er hardest rammet av problemet.