ABB selger kablene for 7,7 mrd.

ABB selger kabelvirksomheten til NKT Cables. NKT Cables overtar ABBs globale virksomhet for høyspennings kabelsystemer med en total verdi, såkalt «Enterprise value», på 836 millioner euro. Det tilsvarer 7,7 milliarder kroner.

Høyspenningskabler er nøkkelkomponenter i bærekraftige energiløsninger, ettersom de kan overføre store mengder elektrisitet over lange avstander. Virksomheten er en del av ABBs divisjon Power Grids, hvor det for tiden pågår en strategisk gjennomgang.

Salget demonstrerer ABBs engasjement for aktiv porteføljeforvaltning, heter det i en melding.

– Vi kombinerer to solide kabelporteføljer med felles, nordisk arv som vil bli mer konkurransedyktig ut fra et større perspektiv under NKT Cables eierskap, samtidig som vi beholder tilgangen til leveranser gjennom et langsiktig, strategisk samarbeid. Kombinasjonen av virksomheten for våre nisjekabelsystemer og styrken hos NKT Cables demonstrerer vårt aktive engasjement i forvaltning av porteføljen, et nøkkelelement i vår Next Level-strategi, sier ABBs toppsjef Ulrich Spiesshofer.