Aksjer ut, renter inn – Nordea-fond gikk amok

Tall fra Morningstar viser en nettotegning på 39,1 milliarder euro (ca. 356 milliarder kroner) i europeiske verdipapirfond i august.

Dette fordelte seg i hovedsak med 23,6 milliarder euro i obligasjonsfond, 12,7 milliarder euro i pengemarkedsfond og 5,2 milliarder euro i kombinasjonsfond.

Aksjefond opplevde en nettoinnløsning på 4,1 milliarder euro. Det eneste segmentet av aksjefond som fikk nettotegning i august var globale vekstmarkedsfond (3,0 milliarder euro).

Nettoinnløsningen i aksjefond så langt i 2016 er nå oppe i 71,7 milliarder euro.

Morningstar minner likevel om at det er aktivt forvaltede aksjefond som tar støyten. Passive aksjefond (indeksfond) har 10,6 milliarder euro i nettotegning hittil i år.

Aksjer ut, renter inn

Europeiske fondsinvestorer fortsetter uansett å vri eksponeringen i sine porteføljer over fra aksjer mot renter.

Dette følger mønsteret fra juli, da Storbritannia sa nei til EU og sendte sjokkbølger gjennom kapitalmarkedene.

Den store nettotegningen i obligasjonsfond i august (som overgikk selv 22,0 milliarder euro i juli) forklares med en flukt mot trygge havner og økte forventninger til vedvarende lave renter, samt ytterligere ekstraordinære tiltak fra sentralbankene.

PIMCO GIS Income er obligasjonsfondet med den største nettotegningen så langt i år: 4,2 milliarder euro (etter 1,0 milliarder euro i august).

Nordea-raketten

Analytikerne i Morningstar trekker frem Nordeas kombinasjonsfond Nordea-1 Stable Return, der nettotegningen i august var hele 1,6 milliarder euro (i juli var den 2,2 milliarder euro).

Fondet hadde ved utgangen av måneden en forvaltningskapital (net assets) på 18,5 milliarder euro, noe som tidligere i september fikk Nordea til å stenge fondet for nye kunder. Samtidig vil investeringer fra investorer som allerede er inne i fondet bli begrenset til én million euro per dag fra og med oktober.

– Sjelden har noe fond hoppet opp på listen over de 10 største fondene i Europa som Nordea-1 Stable Return. Fondet har hatt en organisk vekst på fenomenale 126 prosent hittil i år, med 10,0 milliarder euro i nettotegning. Men denne veksten bør nå bremse opp, skriver Morningstar i rapporten.

Faktisk var Nordea-1 Stable Return Europas femte største fond ved månedsskiftet.

Europas største fond per 31/8 (forvaltningskapital, milliarder euro)

1) SLI Global Absolute Return Strategy (UK): 31,233
2) AP7 Aktiefond: 29,388
3) Carmignac Patrimoine: 24,195
4) Templeton Global Bond: 18,800
5) Nordea-1 Stable Return: 18,518
6) M&G Optimal Income: 18,224
7) Templeton Global Total Return: 18,105
8) BGF Global Allocation: 17,818
9) DWS Top Dividende: 17,370
10) AB FCP I Global High Yield Portfolio: 16,634

7,5 prosent i året

Leder for Wealth Management (formuesforvaltning) og Nordea i Norge, Snorre Storset, forklarer stengningen med at ytterligere kapital ville ha kunnet påvirke fondets risikoprofil.

– Hadde fondet blitt for stort, kunne vi ha risikert å komme i den situasjonen at det ville påvirket våre muligheter til å levere en god avkastning til våre kunder, sa han i en pressemelding da stengningen ble offentliggjort tidligere denne måneden. 

Nordea Stable Return Fund har siden lanseringen 2. november 2005 vært et aktivt forvaltet fond, med en gjennomsnittlig avkastning de siste fem årene på 7,5 prosent.

Fondets mandat er å investere i internasjonale rentepapirer og internasjonale aksjer. Aksjeandelen vil kunne variere fra 25 til 75 prosent over tid, men vil svinge mindre enn aksjemarkedet generelt.

Nordea varsler at det vil bli gjort fortløpende vurderinger av om fondet kan gjenåpnes for nye investorer.