Arbeidstilsynet fant mange feil innen overnatting og servering

– Det er altfor mange arbeidsgivere som ikke følger de helt grunnleggende reglene i arbeidslivet. De må ta det ansvaret de har for å tilby sine ansatte trygge, gode og lovlige arbeidsforhold, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Overnattings- og serveringsbransjen er en av de prioriterte næringene for Arbeidstilsynet i 2015 og 2016. I løpet av toårsperioden skal det gjennomføres til sammen 4.000 tilsyn i bransjen.

Forebygging av sosial dumping, styrket tilrettelegging og oppfølging og øking arbeidsmiljøkunnskapen hos unge arbeidstakere har vært noen av de store aktivitetene for Arbeidstilsynet i denne næringen.

Funnene fra de 3.000 tilsynene som er gjennomført så langt, viser blant annet at det er store mangler når det gjelder arbeidsavtaler, overtidsbetaling, arbeidsplaner, leders HMS-opplæring og valg av og opplæring av verneombud.

Arbeidstid er en av de store utfordringene i bransjen, og det er her Arbeidstilsynet finner de groveste bruddene.

– Mange ansatte jobber enormt lange vakter – helt opp imot 17-18 timer flere dager i strekk, sier Arbeidstilsynets direktør. (©NTB)