Årets viktigste rentedom er klar

Den amerikanske sentralbanken har konkludert etter to-dagers rentemøtet. Dommen er at styringsrenten i USA holdes uendret på 0,25 – 0,5 prosent.

Dette var helt i tråd med forventningene. I forkant lå sannsynligheten for uendret rente på 85 prosent.

Tre av de ti med stemmerett stemte imidlertid for å heve renten.

Janet L. Yellen, William C. Dudley, Lael Brainard, James Bullard, Stanley Fischer, Jerome H. Powell og Daniel K. Tarullo stemte for å holde renten uendret.

Esther L. George, Loretta J. Mester og Eric Rosengren ville heve rente til 0,5 – 0,75 prosent.

Den såkalte dotplot-oversikten, som tilsvarer den norske rentebanen, tilsier en renteheving i 2016.

Vi kommer med mer ……

Se pressekonferansen her fra kl. 20:30.

Mer om rentebeslutningen og rentebanen.

Slik venter sentralbanken at økonomien vil utvikle seg videre