AS og enkeltmannsforetak i flertall i Norge

Av de 441.510 aktive virksomhetene i landet i 2014, var nær halvparten enkeltmannsforetak, ifølge statistikken fra SSB.

Selskapsformen hadde 215.093 foretak. Av aksjeselskap var det rundt 20.000 færre foretak, men disse sto til gjengjeld for over tre firedeler av sysselsettingen om man ser bort fra foretak innen offentlig forvaltning.

Av foretakene som var inkludert i statistikken i 2014, var 35.276 registrert i Rogaland. Disse hadde en samlet omsetning på 1.568 milliarder kroner.

Deretter kom foretak registrert i Oslo med en omsetning på 1.253 milliarder kroner. Disse sysselsatte godt over dobbelt så mange personer som foretak registrert i Rogaland, henholdsvis 509.928 mot 208.255.

Nederst på fylkeslisten med færrest sysselsatte lå foretak i Aust-Agder med 27.463 og Finnmark med 19.625.

Bergverksdrift og utvinning var en næring med en beskjeden mengde foretak på landsbasis i 2014. Av de 441.510 foretakene som statistikken omfatter, var bare 1.115 knytter til gruver og borerigger.

De drøyt tusen aktørene omsatte likevel for en betydelig sum – 1.259 milliarder kroner. Foretak innen forsyning av elektrisitet, gass, damp og varmtvann hadde til sammenligning en omsetning på 112 milliarder kroner. (©NTB)