Asiatiske økonomier vokser kraftig

Anslaget er det samme som banken kom med i mars.

Landenes økonomi vokste med 5,9 prosent i fjor. At veksten fortsetter i nesten samme tempo, skyldes blant annet situasjonen i Kina. Der har myndighetene iverksatt en rekke tiltak for å stimulere innenlands etterspørsel. Samtidig er den utenlandske etterspørselen fortsatt lunken.

Kinas økonomi er ventet å vokse med 6,6 prosent i år og 6,4 prosent i 2017.

Også i India er det iverksatt reformer som gjør at landet ser ut til å nå sine økonomiske målsettinger. Der er det ventet en vekst på 7,4 prosent i 2016 og 7,8 prosent neste år, i tråd med tidligere anslag. (©NTB)