Axactor styrker stallen

Scott har for øyeblikket en lederstilling i Deutsche Bank med ansvar for “Global Collections and Recoveries”. 

Han har også jobbet i flere andre finansinstitusjoner, blant annet Citibank og Barclays.

Scott vil tiltre i sin nye rolle hos Axactor den 1.januar 2017.