Befolkningen på Svalbard øker tross store kutt

Befolkningstallet for Svalbard per juli i år viser at det bor totalt 2.667 mennesker på øya. Av disse bor 2.162 personer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, og 495 personer i Barentsburg, viser oversikten fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en økning på 13 personer totalt, hvorav ti i Longyearbyen og Ny-Ålesund og tre i Barentsburg.

Samtidig blir det meldt om stadig færre barn i barnehagealder. I 2015 bodde det 157 barn mellom ett og fem år på Svalbard. Per første halvår i år er antallet redusert til 98.

47 prosent av beboerne på Svalbard kommer fra Sør-Norge og 27 prosent fra Nord-Norge. Andelen fra Nord-Norge er minkende. Utlendinger utgjør 26 prosent av befolkningen. Den største aldersgruppen som bor på øya er de mellom 20 og 44 år.

Blant de utenlandske mennene er svenskene den største gruppen, med thailendere på andreplass. Blant kvinnene er det flest thailendere, fulgt av svensker.

– Vanskelig å spå

Lederen for lokalstyret, Arild Olsen, sier at å forutse befolkningsutviklingen på Svalbard er langt annet enn enkelt.

– Vi har en svært ung befolkning, det bor mange menn her og det er stor turnover. Det er svært vanskelig å spå om den demografiske utviklingen på øygruppen, sier han.

Olsen sier at det arbeidet de satte i gang for noen år siden, nå ser ut til å bære frukt.

– Da gikk vi i gang med et stort omstillingsprosjekt, der vi gikk inn med støtte til eksisterende næringer, og vi satset også på å få flere bein å stå på.

Av næringer som har utviklet seg, og som har potensial til å føre til økning i folketallet, viser han til flere.

– Alt som har med turisme å gjøre har ført til mer aktivitet. Det samme gjelder forskning og utdanning.

At kullgruven i Svea når går i dvale, kommer nok til å få en viss betydning for bosettingen, tror Olsen.

– Det er for tidlig å si noe om hvilken effekt det får. Det vil nok få konsekvenser, men vi må vente og se.