Berger tre nye lensmannskontor

Trøndelag ble ett politidistrikt fra 1. januar i 2016. Politimesteren er nå i ferd med å gjennomføre nærpolitireformen.

Tidligere i år foreslo politimesteren i Trøndelag, Nils Kristian Moe, å legge ned 26 lensmannskontor og beholde 13.

I sitt nye forslag vil han i tillegg beholde lensmannskontorene i Lierne, Hemne og Rissa.

Fredag er det nye reviderte forslaget lagt fram. Forslaget behandles i styringsgruppa i dag og legges fram på to høringskonferanser i Trondheim og Steinkjer i neste uke.

Endelig forslag fra politimesteren sendes til Politidirektoratet 15. desember.