– Billigere tog vil neppe gi redusert bilbruk

– Jeg tror ikke bilkøene på E18 blir særlig mindre. Det å kutte prisene på tog for å redusere biltrafikken har begrenset virkning, sier forsker Nils Fearnley i Transportøkonomisk institutt (TØI) til NRK.

Det som hjelper, ifølge forskeren, er å gjøre det dyrere og mindre attraktivt å bruke bilen, ikke å gjøre kollektivtransporten billigere og mer tiltrekkende.

– Det handler om rushtidsprising, restriksjoner på parkering og bompenger. Faktorer som gjør at det blir dyrt og vanskelig å kjøre, sammenlignet med alternative transportformer.

Temaet er aktualisert i forbindelse med at NSB i høst setter ned prisene på pendlerbilletter til og fra Oslo og Akershus, Stavanger, Bergen og Trondheim. Fra 14. oktober kutter NSB prisene på månedskort og årskort med 20 prosent.

Prisnedgangen kommer etter et budsjettforlik på Stortinget i fjor. NSB får ekstra midler for å gjennomføre ordningen, som er ment å skulle stimulere flere til å ta toget til og fra jobben.

Fearnley tror på en trafikkøkning for NSB, men nye kunder kommer først og fremst fra andre offentlige transportmidler som buss. (©NTB)