Bybudsjettet: Kuttar i tenestene til dei eldre

Budsjettvinnarane

Dette er områda som byrådet vil gje den største påplussinga i budsjettet for 2017: Klima og miljø (69,5 %), private planer og byggesak (40,9 %), div. kommunale kulturbygg: (30,9 %), bystyrets organer: (19,5 %), offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern: (19,4 %).