Byene der sjansen er størst for at boligprisene stuper

Vancouver er byen der risikoen for en boligboble er høyest, viser 2016-utgaven av UBS Global Real Estate Bubble Index.

Risikoen karakteriseres som høy også i London, Sydney, Stockholm, München og Hong Kong. 

– Siden 2011 har boligprisene i byene med boblerisiko steget med nærmere 50 prosent i gjennomsnitt. I øvrige finanssentra har prisene bare steget knappe 15 prosent. Gapet er ikke i proporsjon med lokal økonomisk vekst og inflasjonstakt, går det ifølge Affärsvärlden frem av rapporten. 

Boligmarkedene i Singapore, Boston, New York og Milano karakteriseres som rimelig priset, mens Chicago historisk sett er undervurdert. 

Alle undersøkte europeiske byer er overvurdert, utenom Milano, og de lave rentene pekes ut som drivkraften.

To målestokker

UBS bruker to målestokker for å anslå boblerisikoen.

Pris-mot-inntekt: Antall år en faglært i tjenestesektoren må jobbe for å ha råd til en leilighet på 60 kvadratmeter nært sentrum. Her topper Hong Kong klart med rundt 18. London kommer nærmest på 15.

Pris-mot-husleie: Antall år en leilighet av samme størrelse må leies for å betale for den. Her topper Vancouver med nærmere 40. Zürich kommer nærmest av de øvrige ni byene over 30, på rundt 37.

Hele rapporten her.