Byrådet i Oslo vil få fart på boligbygging

Det kommer fram i budsjettforslaget for Oslo som legges fram senere onsdag, skriver Dagens Næringsliv.

Boligprisveksten har vært ekstrem i Oslo de siste årene, og byrådet håper større ressurser til saksbehandling kan bidra til økt boligbygging og dempet prisvekst.

– Vi ser nå resultatet av kombinasjon høy befolkningsvekst og lav reguleringstakt. Boligtilbudet er blitt mye mindre enn etterspørselen, og da øker prisen, sier Johansen til DN.

I Oslo-budsjettet for 2017 foreslår byrådet også å sette av 600 millioner kroner til strategiske tomtekjøp hvert år i årene 2017 til 2020. (©NTB)