– Den dyreste jakka du tar på deg

Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at frem til midten av juni i år var 45,2 prosent av bilene som menn kjøpte, enten diesel- eller hybrid biler. Tilsvarende tall for kvinner var 29 prosent.

Anders Hovde i TNS Gallup.

– Bilen er fortsatt mannens domene og middel til å vise seg fram sier Anders Hovde i TNS Gallup.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Til gjengjeld er 70,9 prosent av bilene som kvinner kjøper enten bensinbiler eller rene elbiler, mens tallet for menn her er 54,8 prosent.

Diesel- og hybridbiler er generelt større biler – ofte SUV-er og tallene forteller at menn kjøper store biler, kvinnene de mindre nummer to-bilene.

– Bilen er «den dyreste jakka du tar på deg». Med den kan du vise litt hvem du er. For mange menn er det viktig å vise hvem de er, og de gjør det med bilen, sier seniorrådgiver i TNS Gallup, Anders Hovde, til NRK.

– Menn står for bilkjøpet

Hovde har gjennomført flere spørreundersøkelser rundt bilbruk, sier at fremdeles mannens domene. Det er flere menn enn kvinner som kjøper ny bil.

Mary Barra

Mary Barra har i snart fire år vært sjef for verdens nest største bilprodusent, General Motors, uten at det ser ut til å ha fjernet kjønnsforskjellene når det gjelder bil.

Foto: STEVE FECHT

– Det handler litt om hva menn har lyst på og for menn er bil viktig. Fremdeles er den gjennomsnittlige mann mer interessert og mer involvert i bilvalget og prosessen rundt bilkjøpet enn det kvinner er, sier Hovde.

Også kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, har registrert at når det gjelder bilkjøp så er forholdet mellom kjønnene slik man var vant til for noen tiår siden.

– Når det gjelder bil har likestillingen kommet veldig kort. Selv om menn er på banen i huset, passer barna og ordner med mat og alt det, har de ikke latt dama bli med i garasjen, sier Sagedal.

Hun sier at valget av stor eller liten bil kan være påvirket av at kvinner generelt har større miljøbevissthet.

– Det kan være at kvinner er kvinner er litt mer opptatt av miljø og tenker at det er dumt å kjøre rundt i en stor bil i byene, sier Sagedal.

SUV og modell på auto

I Kina er kjønnsrollemønsteret for bil enda mer gammeldags enn i Norge. På bilshowet i Beijing i april hadde de fortsatt unge kvinner i korte skjørt til å vise frem bilene, som denne Haima S5 SUV-en.

Foto: KIM KYUNG-HOON / Reuters

Kvinner stiller flere spørsmål

Undersøkelser viser at kvinner i større grad enn menn spør andre om råd før de kjøper bil.

– De søker mye mer informasjon om bil og bilmodell enn det menn gjør. Menn sier til oss at de vet selv hva som er et godt eller dårlig bilkjøp, sier Hovde.

Fra bilforhandlere er det kjent at kvinnene ofte har det endelige ordet når det gjelder familiens bilkjøp og bilreklamer retter seg i stadig større grad mot kvinner.

Likevel er det mannens navn som oftest blir stående som eier, noe som undrer Inger Elisabeth Sagedal.

– Hvorfor er det mannen som skriver under papirene?, spør hun.