Den omkomne truffet av førerløs bil

Innsatsleder på ulykkesstedet, Rune Sæter sier at politiet jobber utfra vitnebeskrivelsene om at bilen kom trillende over mannen som omkom. Sæter betegner arbeidsulykken som tragisk. Den skjedde i forbindelse med asfaltlegging på en privat gårdsplass i Mauds veg i Kongsvinger. Arbeidstilsynet er koblet inn i saken. Vitner og andre blir tatt hånd om av kriseteamet i Kongsvinger kommune.

Undersøker ulykkesstedet

Rune Sæther

Innsatsleder Rune Sæther.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Det var et arbeidslag på fem mann som drev med asfaltlegging på gårdsplassen. Flere av dem som jobbet sammen med asfaltleggingen var i familie, sier innsatsleder Rune Sæther.

– Vi jobber nå med å finne ut hva som har skjedd. Kriminalteknikere er på stedet for å gjøre undersøkelser, sier Sæther.

Kriseteamet i arbeid

Leder for kriseteamet i Kongsvinger, kommuneoverlege Åge Henning Andersen sier at de ble varslet om ulykken av legevakta. Han og en kollega var raskt på plass. Etterhvert ble teamet utvidet med ytterligere to. I første omgang har teamet i kveld tatt hånd om og snakket med de fire arbeidskameratene til den omkomne og en person som bodde i et nærliggende hus.

Kriseteamet vil fungere fram til det ordninære hjelpeapparatet, kan ta hånd om de berørte.