Denne postkassen bør du skaffe deg

I løpet av få dager vil 2,6 millioner nordmenn ha fått et brev om å opprette digital postkasse. Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som er avsender.

Stig Hornnes

Seniorrådgiver Stig Hornnes i Direktoratet for forvaltning og IKT.

Foto: Difi

– Vi håper flest mulig velger å gå over til digital postkasse, sier seniorrådgiver Stig Hornnes i Direktoratet for forvaltning og IKT.

Den digitale postkassen ble innført i Norge for snart tre år siden. Planen er at det skal erstatte papirbrevene fra offentlig etater. Av sikkerhetsgrunner kan stat og kommune ikke bruke vanlig e-post når de sender deg sensitiv informasjon.

Samler posten på et sted

Så langt har i overkant av 1,1 millioner nordmenn tatt i bruk digital postkasse. Hornnes håper at høstens kampanje gjør at 500.000 følger etter innen nyttår.

Brev fra Difi

Mange får nå brev fra Difi.

Foto: Maria Elsness / NRK

Mange tar nå kontakt med Difi og spør om de er nødt til å opprette digital postkasse.

– De kan la være hvis de ønsker det. Da vil konsekvensen være at de får brev på papir, eller de vil motta brev på flere forskjellige digitale tjenester, sier Hornnes.

Neste år vil blant annet skatteoppgjøret komme i folks digitale postkasse.

– Sikkerheten er bedre

Tyveri fra postkasser og påfølgende id-tyverier har blitt mer og mer vanlig i Norge. Sist uke ble to personer siktet for å ha stjålet identiteten til over tusen personer i Bærum. Juridisk direktør Kim Ellertsen i Datatilsynet anbefaler folk å velge digital postkasse.

Kim Ellertsen i Datatilsynet

Juridisk direktør Kim Ellertsen i Datatilsynet.

Foto: Datatilsynet

– Sikkerheten er bedre digitalt. Det er færre som har tilgang til posten din, og man må ha en annen kompetanse for å stjele post digitalt enn fra en postkasse, sier Ellertsen.

Datatilsynet har vært involvert i arbeidet med å finne en trygg løsning for å sende post over nettet.

– Det er to profesjonelle parter som tilbyr denne tjenesten. De er underlagt regler for hvordan tjenesten skal tilbys for å øke vår sikkerhet som brukere, sier Ellertsen.

Mange fikk utsatt frist

Regjeringen har bestemt at alle statlige forvaltningsorgan skal sende brev digitalt, men mange ba om å få utsatt fristen som var 1. april 2015. Rundt 75 statlige etater gjenstår.

– Om lag halvparten har lite utgående post og har derfor liten gevinst, og da har vi valgt å vente med dem. Den andre halvparten har blitt forsinket med innføring av nye systemer, eller de er i ferd med å bytte system, sier seniorrådgiver Hornnes i Difi.

Kommunene er ikke pålagt å sende brev digitalt, men nesten 200 kommuner velger å gjøre det likevel.