Dette spår meglerhus før dagens viktigste hendelse

Dagens selvsagt viktigste hendelse er rente møtet i den amerikanske sentralbanken, Fed.

– Vi venter ingen renteendring i dag, det blir dermed ordbruken til sentralbanksjef Yellen som vil få oppmerksomheten. Trolig vil hun fortsatt signalisere en intensjon om å øke i desember, skriver Nordea Markets i sin morgenrapport.

Meglerhuset mener dagens møte blir ekstra interessant fordi de ulike medlemmene i FOMC i det siste har kommet med uttalelser som på mange måter deler komitéen i to.

– Mens mange mener at en renteøkning er nært forestående, er det fortsatt enkelte som holder på at det er få tegn til inflasjonspress til tross for et stadig strammere arbeidsmarked. Det nye dot-plotet, amerikanernes svar på rentebanen her hjemme, vil trolig vise et klart flertall for en økning i år mot to i juni. Men mest interessant er imidlertid hva de sier om utsiktene for videre økninger framover, påpeker Nordea Markets.