Disse fikk asyl-milliardene

Siden januar 2015 har Utlendingsdirektoratet brukt 6,3 milliarder på mottaksbransjen. Det har betydd eventyrlig vekst for de største asylselskapene, skriver VG. 

Avisen har ett år etter flyktningkrisen kartlagt pengebruken i asylindustrien. 

Kartleggingen viser at de store asyloperatørene Hero, Link, Norsk Folkehjelp, Stiftelsen Sana og Norsk Mottaksdrift har mottatt klart mest for å drive asylmottak. 

VG skriver at de tilsammen har fått utbetalt 2,8 milliarder fra UDI.

– Det er store tall, men det er også enorme kostnader ved å drive med dette. Av Hero Groups omsetning på 937 millioner i fjor, utgjør overskuddet etter skatt 25,5 millioner for hele konsernet. Vi har betalt 14,5 millioner i skatt og mindre enn tre prosent av omsetningen er overskudd, sier Hero-eier Kristian Adolfsen til VG, og fortsetter;

– Vi har som alle andre hatt stor vekst i fjor, og vi får stor nedgang i år.