Ekspertene mener rentebunnen er nådd

Det ble torsdag morgen klart at Norges Bank holder styringsrenten uendret.

Etter rentedommen er makroøkonomene samstemte om at oppjusteringen av rentebanen indikerer at 0,5 prosent blir bunnen for styringsrenten i denne omgang, melder TDN Finans.

Både økonomer i DNB Markets, Nordea Markets og SEB omtaler alle ifølge nyhetsbyrået utfallet som ventet.

«Begrunnelsen for beslutningene var som ventet, med økt risiko for finansielle ubalanser, høyere inflasjon enn ventet og bedre vekstutsikter, som tilsier mindre behov for rentekutt», skriver DNB Markets i en oppdatering.

DNB påpeker at de tror nøkkeltallene vil fortsette å vise bedring fremover og at Norges Bank vil holde renten uendret også i desember.

Rentebunnen

Sjefstrateg i SEB, Eric Blomgren, understreker at hun tror Norges Bank har nådd rentebunnen.

– Samtidig ser vi til en viss grad at banken ikke er rede til å slippe grepet om kronen, sier hun til TDN Finans.

Heller ikke sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank1 Markets tror sentralbanken vil sette ned renten ytterligere.

«At Norges Bank likevel legger inn 40 prosent sannsynlighet for rentekutt i rentebanen ser vi på som fornuftig risk management – altså at døren ikke lukkes helt, men holdes på gløtt, slik at troverdigheten ikke forringes hvis sentralbanken eventuelt må snu ved et senere tidspunkt», skriver han i en oppdatering.

Han påpeker at en annen grunn er at sentralbanken trolig har villet forhindre en altfor stor styrking av kronen.

«Nå har kronen styrket seg mye mot både USD og EUR likevel. Vi har lenge trodd at 0,5 prosent blir rentebunnen. Etter dagens rentemøtet styrkes den troen», skriver han.

Også økonom i Nordea Markets, Joachim Bernhardsen, mener at det ligger an til at rentebunnen er nådd, og påpeker at sannsynligheten for rentekutt i desember og mars ikke reflekterer en vilje til ytterligere rentekutt.