Emisjon i NAT – Herbjørn Hansson laster opp

Herbjørn Hansson-selskapet Nordic American Tankers vil hente inn penger for å finansiere generelle selskapsformål og ekspansjon av flåten. Dette kommer frem av en melding fra selskapet. Provenyet kan også benyttes til å betale tilbake lån knyttet til en kredittfasilitet.

Selskapet tilbyr 11 millioner aksjer fra hylleregistrering, og opplyser at de også planlegger å tilby tilretteleggerne en 30 dagers opsjon for kjøp av ytterligere 1,65 millioner aksjer.

534.000 av aksjene er forbeholdt styret i NAT. Av disse kjøper CEO og styreleder Herbjørn Hansson 100.000 aksjer, mens viseformann i styret, Andreas Ove Ugland, kjøper 400.000.

Morgan Stanley, DNB Markets og SEB er tilretteleggere i emisjonen.

Det opplyses videre at Herbjørn Hansson har kjøpt 210.000 aksjer for totalt 2,3 millioner dollar i perioden 17. til 22. august.

Aksjen falt 1,57 prosent til 10,68 dollar i ordinær handel på New York Stock Exchange mandag kveld. Siste omsatte handel etter børsslutt er ifølge CNBC.com gjennomført på 10,10 dollar. Dette er 5,43 prosent under sluttkurs.

Hele meldingen fra selskapet finner du her