– Færre vil ha tilgang  til posten din

2,6 millioner nordmenn får i løpet av to uker brev i posten om å opprette en digital postkasse. Nå sender Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) brev til alle som ikke mottar post digitalt.

– Vi håper at flest mulig velger å gå over til digital postkasse, sier seniorrådgiver Stig Hornnes i Direktoratet for forvaltning og IKT.

Stig Hornnes

Seniorrådgiver Stig Hornnes i Direktoratet for forvaltning og IKT.

Foto: Difi

Den digitale postkassen ble innført i Norge for snart tre år siden. Planen er at det skal erstatte papirbrevene fra offentlig etater. Av sikkerhetsgrunner kan stat og kommune ikke bruke vanlig e-post når de sender deg sensitiv informasjon.

Samler posten på et sted

I overkant av 1,1 millioner nordmenn har en digital postkasse. Det er bare 200.000 flere enn for et halvt år siden.

Hornnes håper at høstens kampanje vil gjøre at de når målet om at 1,6 millioner skal ha opprettet digital postkasse innen nyttår.

Brev fra Difi

Mange nordmenn får brev fra Difi denne uka.

Foto: Maria Elsness / NRK

Mange tar nå kontakt med Difi og spør om de må opprette en digital postkasse.

– De kan la være hvis de ønsker det. Da vil konsekvensen være at de får brev på papir, eller de vil motta brev på flere forskjellige digitale tjenester, sier Hornnes.

Neste år vil blant annet skatteoppgjøret komme i folks digitale postkasse.

– Sikkerheten er bedre

Tyveri fra postkasser og påfølgende id-tyverier har blitt mer og mer vanlig i Norge. Sist uke ble to personer siktet for å ha stjålet identiteten til over tusen personer i Bærum. Juridisk direktør Kim Ellertsen i Datatilsynet anbefaler folk å velge digital postkasse.

Kim Ellertsen i Datatilsynet

Juridisk direktør Kim Ellertsen i Datatilsynet.

Foto: Datatilsynet

– Sikkerheten er bedre digitalt. Det er færre som har tilgang til posten din, og man må ha en annen kompetanse for å stjele post digitalt enn fra en postkasse, sier Ellertsen.

Datatilsynet har vært involvert i arbeidet med å finne en trygg løsning for å sende post over nettet.

– Det er to profesjonelle parter som tilbyr denne tjenesten. Det er stenge regler for hvordan dette skal gjøres, og vi får tro at systemet er sikkert nok, sier Ellertsen.

Mange fikk utsatt frist

Alle statlige forvaltningsorgan skal sende brev digitalt, men mange ba om å få utsatt fristen som var 1. april 2015. Rundt 75 statlige etater gjenstår.

– Om lag halvparten har lite utgående post og har derfor liten gevinst, og da har vi valgt å vente med dem. Den andre halvparten har blitt forsinket med innføring av nye systemer, eller de er i ferd med å bytte system, avslutter seniorrådgiver Hornnes.

Kommunene er ikke pålagt å sende brev digital, men nesten 200 kommuner velger å gjøre det likevel.