Fant luftveisvirus hos “friske” barnehagebarn

Barnelege og doktorgradsstipendiat ved NTNU, Nina Moe, ønsket å sammenlikne hvilke luftveisvirus antatt friske barn har med virus alvorlig syke barn har, for å kunne gi sistnevnte riktig behandling.

Resultatet av undersøkelsen i to store barnehager i Trondheim viser at 43 prosent av barna hadde minst ett virus i luftveiene. 24 prosent hadde tydelige tegn på luftveisinfeksjon med halsbetennelse og ørebetennelse. 41 prosent hadde mildere tegn på luftveisinfeksjon.

Kun ett av tre barn var helt uten tegn til luftveisinfeksjon, skriver gemini.no.

Viktig å skille virustypene

Barnehagebarn: jente hvisker i øret på en annen jente

Luftveisvirus smitter lett, og enkelte barn er mer sårbare for de ulike virusene.

Foto: Lasse Nørbaek

Luftveisinfeksjon er den hyppigste årsaken til at barn blir akutt innlagt på St. Olavs Hospital. Noen barn kan bli alvorlig syke med for eksempel astma, lungebetennelse eller bronkiolitt.

– Ofte finner vi mellom ett og fire virustyper i luftveiene til barna. Det kan være vanskelig å vite hvilke virus som er der uten å gi sykdom, og hvilke virus og bakterier som er årsak til sykdommen, sier Moes veileder, overlege Henrik Døllner ved St. Olavs hospital.

Det er derfor viktig for legene å vite mer om hvilke virus vanlige barn har i luftveiene, og sammenligne det med hvilke virus alvorlig syke barn har, slik at man kan vite hvilken behandling som må gis.

Rhinovirus vanligst

I løpet av to år ble det tatt snørrprøve av 161 barnehagebarn fire ganger, i tillegg til at hals, ører og lunger ble undersøkt.

70 prosent av barna med tydelige tegn til luftveisinfeksjon hadde ett eller flere virus i luftveiene. Blant barna uten tegn til luftveisinfeksjon hadde 30 prosent virus. De fleste hadde det vanlige forkjølelsesviruset rhinovirus.

– Rhinovirus kan også gi mer alvorlig luftveisinfeksjon hos noen barn. Dette viruset finner vi også hyppig på sykehuset. Likevel finner vi oftere de mer hissige virustypene på sykehuset enn i barnehagene, sier Nina Moe til gemini.no.

Barn i en barnehage husker

Noen barn kan bli alvorlig syke ved luftveisinfeksjon. Derfor er det viktig for sykehusene å vite hvilke virus som gir størst risiko.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Belastende for enkelte barn å gå i barnehagen

Blant de barna som ble rapportert å være friske var det likevel 24 prosent som hadde ett eller flere luftveisvirus i snørrprøvene. Dette skyldes at enkelte virus kan være tilstede etter at symptomene er borte, eller i startfasen på en ny infeksjon.

– For barn som har kroniske sykdommer som astma eller hjertesykdommer er det ekstra belastende å gå i barnehagen hvis det er mye virus der, sier Døllner.

Selv om kravet er at barna skal være feberfrie og ha god allmenntilstand for å være i barnehagen etter en luftveisinfeksjon, kan det være vanskelig for foreldrene å vurdere om barna skal holdes hjemme.

Moe og Døllner understreker at det foreldre og barnehageansatte har et felles ansvar for å holde syke barn hjemme, ikke minst med tanke på smittespredning.