Faren over på Mongstad

I dag klokken 13.15 ble det meldt om en gasslekkasje på Mongstad. Situasjonen kom raskt under kontroll og avsluttet klokken 14.30, melder Statoil.

I tråd med instruks ble evakueringsalarm iverksatt og beredskaps-organisasjonen i Statoil mønstret.  Ingen personer kom til skade.

Hendelsen skyldtes hydrogenutslipp i et bensinanlegg.  Denne delen av anlegget ble raskt nedkjørt og trykkavlastet.

Situasjonen var under kontroll klokken 14.30.