Fire tips for å slippe unna fraværsgrensen

Se video med fraværstips over.