Firedobling av alvorlig treningssykdom

– Det har vært en kraftig økning fra 2008 til 2014. Det er snakk om en firedobling fra 2011 til 2014. Årsaken til dette blir spekulasjoner, men vi tror det skyldes endrede treningsvaner og økt mediefokus. Diagnosen stilles oftere enn før, sier lege Christian Aalborg ved nyremedisinsk avdeling på Akershus Universitetssykehus til DN.

Aalborg er ifølge avisen én av fire artikkelforfattere på en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening, som har sett på forekomsten av treningspåført rabdomyolyse ved Akershus Universitetssykehus. Tilstanden er kjent for overdreven opphovning av muskler og andre symptomer, som oppstår i etterkant av krevende fysisk anstrengelse.

– 80 prosent av dem som er innlagt med treningspåført rabdomyolyse har fått tilstanden etter styrketrening ved et treningssenter. Hva trenden er etter 2014 kan jeg ikke si noe sikkert om, da jeg ikke har sett tall for 2015 og 2015. Min oppfatning er at det har stabilisert seg på 2014-nivået, men det er betydelig høyere enn for fem år siden, sier Aalborg til DN.

En parallell studie ved Stavanger Universitetssykehus forteller om samme trend.

Om Rabdomyolyse

Rabdomyolyse er ifølge Norsk helseinformatikk en sykdom som skyldes akutt ødeleggelse av store mengder muskelceller. Årsakene er mange. Akutt nyresvikt er en vanlig komplikasjon. De fleste blir bra, men for noen kan sykdommen bli alvorlig.