Flere rigger i drift

Baker Hughes riggtelling for USA viste at det var 511 rigger i operasjon per 23. september. Det er fem mer enn for en uke siden.

Totalt var det 649 olje- og gassrigger i operasjon i USA, Canada og Mexico per 23. september, opp 11 fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger steg med to, til 418. Antallet gassrigger var 92, opp tre fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 138 rigger i drift, opp seks fra uken før. I Mexicogulfen var det 20 rigger i drift, uendret fra uken før.

Baker Hughes riggtelling

Interaktivt riggkart