Forbereder seg til fremtidig krise

Nærmere 500 deltakere fra 70 ulike nasjoner vil være med i øvelsen som blir gjennomført på Lista i Farsund fra og med søndag.

Bak øvelsen står nettverket International Humanitarian Partnership (IHP) som er opprettet for å støtte FN og EU i hjelpearbeid. Åtte nasjoner er med i dette nettverket.

Øvelsen, kalt Triplex, blir gjennomført hvert 3. år, og skal forberede alle de ulike aktørene slik at de er godt rustet dersom det skjer en stor humanitær krise.

Øver på orkan

Geir Ellingsen, Sivilforsvaret

Geir Ellingsen, prosjektleder, Sivilforsvaret.

Foto: Lars Eie/NRK

Scenarioet i år vil være at en orkan inntreffer og prosjektleder i Sivilforsvaret, Geir Ellingsen forteller at det blir satt opp en teltleir for over 250 mennesker.

– Her er det sykestue, det er utstyr for å rense vann og for å rense diesel. Alt det vi trenger når vi reiser ut og gjør en internasjonal bistandsinnsats.

Nettverket IHP bidro blant annet i redningsarbeidet etter jordskjelvet i Nepal i fjor, hvor rundt 8500 mennesker omkom.

Foruten Norge, er de andre medlemslandene Danmark, Sverige, Estland, Finland, Storbritannia, Tyskland og Luxemburg.

Bra å øve

Jack Jones, formann i International Humanitarian Partnership, poengterer viktigheten av å øve på en katastrofe.

– Det er bra å øve, det er bra å bare være sammen, å utføre så godt vi kan i en øvelsessituasjon. Den forbereder oss på de ekte situasjonene vi må være klar for, verden rundt.

Jon Berntsen

Jon Berntsen, sjef, Sivilforsvaret.

Foto: Lars Eie/NRK

Jon Berntsen, sjef i Sivilforsvaret forventer å få godt utbytte av øvelsen.

– Vi får gevinster i forhold til det å kunne bruke våre mannskaper på riktige måter i katastrofer og i situasjoner som er spesielt krevende.

Studenter med på øvelsen

Universitet i Agder skal delta i øvelsen sammen med deltakere fra blant annet FN, frivillige organisasjoner, offentlige myndigheter, med flere.

– Det er en fin anledning for oss, både forskere og studenter til å ta del i en såpass kompleks operasjon. Det skal jo være så realistisk som mulig dette her, sier professor ved Universitetet i Agder, Bjørn Erik Munkvold.

Denne uken ble det arrangert et forkurs med foredragsholdere fra FN for deltagerne av øvelsen, som blant annet går på vurdering av kriseomfang. Før selve øvelsen blir det avholdt en workshop.

– Det er ett fagseminar med ulike temaer rundt krisehåndtering, og så har vi med studenter som rollespillere under selve øvelsen. Det er kanskje det viktigste bidraget fra oss.

Universitetet i Agder deltar på en stor internasjonal kriseøvelse på Lista som starter i morgen. Øvelsen Triplex er en av verdens største humanitære kriseøvelse med deltakere fra en rekke land. Professor ved UiA, Bjørn Erik Munkvold, sier øvelsen blir spennende for både ansatte og studenter.