Forberedt på langvarig sykehusstreik

Torsdag formiddag klokka 11 er det en stor streikemarkering på Eidsvolls plass utenfor Stortinget.

I Trondheim samles streikevakter i Nordre gate i formiddag.

Streiker for norsk arbeidsliv

Konserntillitsvalgt for Akademikerne i Midt-Norge, Randulf Søberg, sier til NRK at denne streiken handler om noe langt mer enn legens vaktordning.

– Dette handler om en aggressiv arbeidsgiverside, Spekter, som vil erstatte kollektive arbeidstidsavtaler med individuelle avtaler. På den måten svekkes den norske og nordiske modellen som har fungert godt i lang tid. Spekter ønsker styring på en annen måte enn det vi er vant til i norsk arbeidsliv, sier Randulf Søberg.

– Dette er en utvikling vi ikke ønsker i norsk arbeidsliv. Vi opplever derfor massiv støtte fra hele fagbevegelsen i denne streiken, forteller han.

Også forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse er bekymret.

– Spekters forsøk på å fjerne kollektive arbeidstidsordninger forskyver styrkeforholdet fra fellesskapet over til arbeidsgiver på en uakseptabel måte, sier Frøyland.

Streikende Trondheim

Streikende i Trondheim er kampvillige og innstilt på å streike lenge for å bevare ordninger i norsk arbeidsliv.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK

Innstilt på å streike lenge

Streikeleder for 50 akademikerne ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Lindy Jarosch-von Schweder, håper partene setter seg rundt forhandlingsbordet.

Hun er forberedt på å streike lenge.

– Streiken går ikke ut over liv og helse. Det har skjedd meget ansvarlige streikeuttak og vi skåner barn, kreft og psykiatri, sier streikelederen.

– Vi er meget godt forberedt på en langvarig konflikt. Vi er villig til å stå så lenge som nødvendig for norsk arbeidsliv, sier Søberg.

Spekter villig til nye forhandlinger

Ingvild Dahl Dørnes, Spekter

Kommunikasjonssjef i Spekter, Ingvild Dahl Dørnes, sier de ønsker å gå tilbake til forhandlingsbordet om legeforeningen har noe nytt å komme med.

Foto: Spekter

Kommunikasjonssjef i Spekter, Ingvild Dahl Dørnes, sier de er villig til å sette seg ved forhandlingsbordet om legeforeningen har noe nytt å komme med.

Hun tilbakeviser at Spekter vil innføre individuelle avtaler for legen.

– Vi skal fortsatt ha kollektive arbeidsavtaler og vi har sagt at vi skal fortsette med dagens avtale med legeforeningen. Men arbeidstidsavtalen kan planlegges på flere måter. Tillitsvalgte skal være med når slike avtaler gjøres, sier hun til NRK.

Advarer mot tvungen lønnsnemnd

Konserntillitsvalgt for Akademikerne, Randulf Søberg sier at tvungen lønnsnemnd ikke vil løse noe problem.

– Da vil det bli betydelig uro i sykehusene i lang tid framover.