Fornøyd kunde bestiller mer fra Farstad Shipping

Ifølge børsmeldingen er oppstart på kontrakten, der CSV Far Sleipner skal støtte subsea-aktiviteten i Kongo, er i løpet av 4. kvartal.

Total har også opsjon på å forlenge kontrakten med en periode på 6 x 2 måneder.

Partene opplyser at kommersielle betingelser vil bli holdt konfidensielle.

– Far Sleipner har i løpet av de siste 18 månedene opparbeidet et svært godt renommé hos Total gjennom arbeidet som er utført på MOHO Nord-prosjektet i Kongo. Vi er svært tilfreds med å bli valgt som Totals foretrukne leverandør også for neste fase av dette prosjektet. Denne kontrakten bekrefter at vår nye serie av subsea fartøy er meget attraktive, og fullt ut oppfyller våre kunders forventninger til avanserte subsea operasjoner på dypt vann. Vi setter stor pris på den tilliten Total, som en av våre viktigste kunder, igjen viser oss, sier Karl-Johan Bakken, konsernsjef i Farstad Shipping ASA.