Framgang for norske selskap på tross av oljesmellen

Ifølge Dagens Næringsliv viser snittet av regnskapene for alle de 113.000 norske aksjeselskapene med omsetning over en million kroner høyere resultatmargin og bedre soliditet.

– Vi så ikke noen resultater av oljesmellen i 2014-regnskapene, men vi hadde ventet at effekten ville komme i regnskapene for 2015. Men det ser vi altså ikke, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i kredittopplysningsselskapet Bisnode.

Utviklingen i resultat før skatt har vært positiv de siste tre årene. I fjor økte resultatgraden fra 5,4 til 5,7 prosent. Det vil altså si at et gjennomsnitts-as har et overskudd før skatt på 57 kroner av hver omsatt tusenlapp. Egenkapitalandelen øker også stadig og ligger nå tett på 30 prosent.

Unntaket fra utviklingen er Rogaland, hvor resultatmarginen falt i fjor. Den falt også ørlite i Hordaland. Men også i begge disse fylkene økte egenkapitalprosenten – bedriftene ble mer solide.