Fredriksen vil kjøpe hele selskapet

John Fredriksens Geveran Trading har lagt inn et pliktig tilbud på samtlige utestående aksjer i Norwegian Property til pris på 10,80 kroner per aksje, opplyses det i en melding.

Tilbudsperioden løper fra 22. september til 20. oktober kl. 16:30.

“I tråd med verdipapirhandellovens krav vil styret avgi en uttalelse til aksjonærene om tilbudet fra Geveran. Uttalelsen søkes offentliggjort så tidlig som mulig og senest innen en uke før utløpet av tilbudsperioden”, heter det i meldingen.

Les hele meldingen her.