Frp og Venstre i bomkamp om budsjett

– Jeg stoler på at våre folk i Stortinget sørger for at det vi har ment er de viktigste tingene, overlever budsjettforhandlingene, sier Solvik-Olsen til NTB.

Frp-nestlederen har ikke mye til overs for forslagene fra Venstre, som i sitt alternative budsjett kutter 2 milliarder kroner fra regjeringens satsing på vei og tilskudd til lavere bompengesatser. Pengene settes i stedet av til kollektivtrafikk, jernbane, gang og sykkelstier.

– Det synliggjør jo åpenbart forskjellene i hvordan vi tenker. Vi vil ha en balansert utbygging av både vei og jernbane. Med Venstres opplegg ville alle nye veiprosjekter i distriktene ha stoppet opp, sier han.

Fjerner bompengetilskudd

Venstre legger fram sitt alternative budsjett først neste uke, men NTB er blant mediene som har fått innsyn i opplegget for samferdselssektoren. Der framgår det at Venstre vil nulle ut hele Frps bompengekutt – som er del av bilavgiftspakken som regjeringen har sagt at det ikke er aktuelt å forhandle om.

Konkret fjernes hele tilskuddet på 500 millioner kroner som skal gi lavere bompengesatser i distriktene. I tillegg reduseres riksveiinvesteringene med 1 milliard og overføringene til Solvik-Olsens nye veiselskap Nye Veier AS kuttes med en halv milliard.

Det innebærer samlede kutt på 2 milliarder kroner i samferdselsbudsjettet. Venstre setter i stedet av 900 millioner til kollektivtrafikk, 800 millioner mer til jernbane og 362,5 millioner mer til gang- og sykkelveier.

– Grønt skifte

Det store bildet er at vi tar hele økningen i regjeringens forslag på vei og bruker dette på jernbane, kollektiv og sykkel og gangstier, framholder Venstre-nestleder Ola Elvestuen.

– En sentral del av det grønne skiftet i transportsektoren er at økt trafikk i byområdene må tas med kollektiv, sykkel og gange, og at vi får en konkurransedyktig jernbane, sier Elvestuen, som leder Stortingets energi- og miljøkomité.

Overfor VG beskriver han regjeringens forslag til lavere bompengesatser som «skattelettelse på fossile biler og forurensning».

– Det er ingen tvil om at Venstre og Frp er uenige om doseringen. Jeg har vanskelig for å tro at Venstres lokalpolitikere vil juble over det stortingsgruppa her foreslår. Vi skal bygge mer jernbane, men vi skal også bygge mer vei, sier Solvik-Olsen.

Venstre presenterer sitt alternative budsjett 1. november. De borgerlige budsjettforhandlingene skal etter planen innledes senere samme uke. (©NTB)