Fylkeslegen krever BUP-bedring

Bakgrunnen er den alvorlige Ida-saka der ei ungjente fra Vestlandet ikke fikk god nok hjelp fra tre fylker, blant annet fra Troms. Kritikken retter seg spesielt mot BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) i Silsand.

Fylkeslege Svein Steinert peker på mangel på samarbeid innen tjenesten:

– Det er helt tydelig at i denne saka har ikke alle de aktørene – institusjonene – som har vært involvert, vært godt nok samkjørte for å gi Ida et godt nok tilbud, sier han.

Sliter med kompetanse

Men Steinert sier det blir for snevert å se bare på BUP Silsand. Han vil se på hvordan barne- og ungdomspsykiatrien er organisert totalt sett. Han viser til at fagmiljøene er små og at det fordrer gode relasjoner mellom det største fagmiljøet ved UNN og de forskjellige distriktspsykiatriske poliklinikkene.

Steinert peker på et nasjonalt tilsyn i 2013 som viser at man sliter med å få den faglige kompetansen og kontinuiteten i distriktspsykiatrien.

Det sa også leder for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved UNN Børge Mathiassen til NRK før helga. Men han innrømmet at hovedkritikken har gått på manglende rutiner for avklaring av ansvar mellom enheter i UNN. Det sier han er ikke et ressursspørsmål, men heller avklaring internt av hvem som skal gi hjelp.

– Det er klart sykehuset skal følge opp barn også på institusjon, sier Mathiassen.

Barne- og ungdomspsykiatrien på Silsand får kritikk

Barne- og ungdomspsykiatrien på Silsand får kritikk, men fylkeslegen mener mange har sviktet i Ida-saka.

Foto: Arild Moe / NRK

– Må samordne ressurser

Det er Stavanger Aftenblad som har rullet opp Idas historie fra innsiden av barnevernet. Reportasjen «Glassjenta» har så langt resultert i en omfattende og svært kritisk rapport fra fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms og en bebudet oppvask fra både barneministeren og helseministeren.

Fylkeslegen sier de vil se på planen som BUP-ene skal lage innen 1.november. Så vil de føre tilsyn med tilbudet, sikkert i ett par år framover.

– Det handler ikke bare om mer ressurser, mer penger?

– Nei. Dette handler i stor grad om å samordne de ressursene vi har. Det er mye å hente på å samordne seg – ikke minst mellom barnevernsinstitusjonene og psykiatrien, sier Steinert.

Steinert tør ikke antyde noe tall for hvor mange unge som ikke får god nok hjelp fra barne- og ungdomspsykiatrien i Troms.

– Jeg håper ikke det er mange Ida-saker. Men mye av det som er avdekket i den, kan gjelde for flere barn. Men forhåpentlig ikke i så stort omfang, sier fylkeslege Svein Steinert.