Fylkesmannen vil tvinge gjennom sammenslåinger

De fleste anbefalte sammenslåingene fra fylkesmannen er allikevel foreslått på et senere tidspunkt enn det som følger av dagens reform. Regionen som derimot ikke får vente er Drammensregionen. Her foreslår fylkesmannen store endringer:

«Drammensregionen: Drammen, Svelvik, Nedre Eiker, Lier og Øvre Eiker slås sammen til en ny kommune nå.»

Drammen og Svelvik jobber allerede mot en sammenslåing, mens både Nedre Eiker, Øvre Eiker og Lier allerede har sagt nei til den foreslåtte storregionen.

Vil ha en Ringeriksregion

Heller ikke Ringerike og Hole spares. En ny Ringeriksregionen er også anbefalt som en ny kommune nå.

«Ringeriksregionen: Jevnaker (Oppland) er en del av Ringeriksregionen. Ringerike, Hole og Jevnaker slås sammen til en ny kommune nå.»

Har skapt reaksjoner tidligere

Da fylkesmann Helen Bjørnøy la frem sin foreløpige skisse i mai, var det flere som reagerte. Deriblant parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, som mente prosessen i Buskerud var uakseptabel.

Den gangen foreslo fylkesmannen at Buskerud skulle bestå av seks kommuner i fremtiden. Kun Buskeruds største kommune, Nore og Uvdal, fikk stå alene.

Saken oppdateres