Fylkesrådet varslet omfattende fergekutt – nå innrømmer de at de tok feil

– Dette blir både utfordrende og smertefulle kutt.

Slik oppsummerte den ferske samferdselsråden Willfred Nordlund de varslede kuttene i ferge- og hurtigbåttilbudet i Nordland i oktober i fjor.

Årsaken var ifølge fylkesrådet reduserte inntekter fra staten på nærmere 300 millioner kroner.

Men nå, snart ett år senere, innrømmer det samme fylkesrådet at de tok feil. En gjennomgang fra fylkesrevisjonen viser nemlig at kuttene ikke ville fått noen økonomisk effekt for Nordland likevel.

Undersøkelsen fra fylkesrevisjonen har konkludert med at slike kutt også vil føre til at overføringene fra staten blir redusert med cirka det samme. Ergo vil det være lite poeng å redusere i ferge- og hurtigbåttilbudet.

Dette burde fylkesrådet ha visst før de skremte folk langs kysten, mener Frps Dagfinn Olsen.

Mener de ble feilinformert

Olsen reagerer kraftig på at han og de andre i fylkestinget ble feilinformert i forkant av de varslede kuttene.

Nordland Venstres toppkandidat til fylkestingsvalget, May Valle

– Vi som har hevdet at dette ikke stemmer fordi staten kompenserer medgåtte utgifter, har ikke blitt hørt, men utsatt for verbal nedlatenhet, sier May Valle.

Foto: Harrieth Aira / NRK

– Det er graverende. De har villedet fylkestinget. En måned før fylkestinget satt fylkesrådet på detaljert informasjon fra KS om at kutt på hurtigbåt ikke hadde effekt.

– Vi vurderer mistillitsforslag mot det sittende fylkesrådet. Vi sitter i opposisjon og det er ikke sikkert vi får støtte, men vi håper å få med oss flere partier på dette, raser Olsen.

Også May Valle i Venstre reagerer på tallene rapporten viser.

– Fylkesrådets påstand om at regjeringens nedtrekk i overføring til fylkeskommunen ville medføre behov for dramatisk nedtrekk og endring i båt- og fergetilbud stemmer ikke. De har ført både fylkestinget og befolkningen bak lyset, skriver hun i en pressemelding.

Krever beklagelse

Fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen, innrømmer at opplysningene de gikk ut med i fjor ikke var riktig.

Knut Petter Torgersen

– At konsekvensen ble fullt ut som det vi nå vet, det var vi nok ikke fullt ut klar over, medgir Knut Petter Torgersen.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Men beklagelsen Olsen krever ser ikke Torgersen noen grunn til å gi.

– Beklage er et rart ord å bruke i denne sammenheng. Vi er i en fase der man arbeider frem en økonomiplan som skal komme i balanse. Underveis vil konsekvensene komme frem, sier Torgersen.

– Burde dere ikke vite hvordan ting hang sammen økonomisk, før dere varslet behov for dramatiske endringer i samferdselstilbudet?

– Jeg er ikke helt villig til å si at en til enhver tid skal vite alt på forhånd. Det er derfor man utreder saken, og fatter beslutninger med utgangspunkt i det.

Vurderer mistillitsforslag

Olsen mener likevel bestemt at som fylkesråd skal det gis korrekte opplysninger.

– Man må forvente at fylkeskommunens administrasjon faktisk vet hva de holder på med, og at det de legger frem for Fylkestinget er korrekt.

Fylkeskommunen arbeider nå med et nytt samferdselskart for Nordland, men i likhet med fjorårets arbeid, er kuttene foreløpig lagt på is.