Går på Gullfjellet for å hedre Stig Hammersland. – Vi vil gjerne gi noe tilbake

Elever ved Sandsli videregående skole i Bergen har bestemt seg for å fullføre elevinspektørens mål om 100 turer på Gullfjellet dette året. Tirsdag gikk de den første turen.