Gjensidige skal kutte 190 årsverk

Gjensidige Forsikring vil i løpet av 2017 vil selskapet redusere bemanningen med om lag 190 årsverk i stab- og støttefunksjoner i hele konsernet, opplyses det i en melding.

“Det vil i tredje kvartal 2016 bli gjort en engangsavsetning på om lag 120 millioner kroner til dekning av restruktureringskostnader”, skriver selskapet.

– Målet er å unngå oppsigelser ved å tilby frivillige løsninger til medarbeidere, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i en kommentar.

Fra 1. oktober 2016 vil det også bli gjort endringer i konsernledelsen.

“Samtidig iverksettes effektiviseringstiltak for å sikre en konkurransedyktig organisasjon som kan gjennomføre konsernets strategiske prioriteringer. Gjensidiges finansielle mål forblir uendret”, heter det i meldingen.

– Vi skal satse enda mer på å levere de beste digitale kundeopplevelsene i nordisk skadeforsikring. Samtidig skal vi styrke vår tilstedeværelse i det voksende markedet for person- og helseforsikringer, sier Baastad.

Jostein Amdal blir ny finansdirektør (CFO) etter Catharina Hellerud, som fortsetter som konserndirektør, nå med ansvar for konsernområdet Analyse, Produkt og Pris.

Amdal har ledet kapitalstyring og M&A de to siste årene, og har tidligere vært risikoansvarlig i konsernet.

Martin Danielsen går ut av konsernledelsen for å lede Gjensidiges satsing på analytisk drevet forsikring, og vil rapportere til Hellerud.

Krister Aanesen tiltrer som fungerende konserndirektør med ansvar for Privat-segmentet når Hege Yli Melhus Ask går i foreldrepermisjon. Aanesen har det siste året hatt ansvar forretningsstyring i Privat og har tidligere ledet selskapets avdeling for motorvognforsikring. 

Gjensidiges konsernledelse fra 1. oktober 2016:

· Helge Leiro Baastad, konsernsjef
· Jostein Amdal, finansdirektør (CFO)
· Sigurd Austin, konserndirektør Skade
· Cecilie Ditlev-Simonsen, konserndirektør Merkevare og Kommunikasjon
· Mats C. Gottschalk, konserndirektør Næringsliv
· Catharina Hellerud, konserndirektør Analyse, Produkt og Pris
· Jørgen Ringdal, konserndirektør Konsernstab/Fellestjenester
· Kim Rud-Petersen, konserndirektør Norden
· Kaare Østgaard, konserndirektør Teknologi og Utvikling
· Krister Aanesen, konserndirektør Privat (konstituert mens Hege Yli Melhus
Ask har foreldrepermisjon)

Les hele meldingen her.