Grønt lys for økt dosering

Nordic Nanovector opplyser fredag i en børsmelding at en uavhengig komite som har gjennomgått sikkerheten i selskapets pågående kliniske Lymrit 37-01-studie av Betalutin i follikulært lymfom (FL) har gitt støtte til å fortsette studien, potensielt med en økt dosering av Betalutin.

Selskapet kan også øke pre-doseringen av lilotomab så snart sikkerhetsdata fra Arm 4 i den samme studien blir tilgjengelige, opplyses det i meldingen.

Studiet retter seg mot behandlig av Non-Hodgins lymfom (NHL), som ifølge Norsk Helseinformatikk er en kreftform som er kjennetegnet av ukontrollert vekst i lymfevev. Årlig er det ca. 1000 nye tilfeller av lymfom hvert år i Norge, hvorav i underkant av 900 er non-Hodgkins lymfom, og ca. 100 tilfeller med Hodgkins lymfom 

Lymrit 37-01 er en fase 1/2 studie som undersøker forskjellige dosenivåer av Betalutin® og annerledes pre-doseringsregimer for pasienter med residiverende NHL. Formålet med studien er å identifisere en optimal dosering for en fase 2-studie.