– Har alle pengene han trenger

FINANSAVISEN: Flere oppdrettsselskaper langs kysten mener Nordlaks er neste lakseselskap som skal på børs. Verdens tolvte største lakseselskap arbeider iherdig med å få realisert gigantmerden «havfarmen». Med en kostnadsramme på over én milliard, spekuleres det i børsnotering, skriver Finansavisen.

– Nei, det tror jeg ikke så mye på, sier analytiker Lage Bøhren i Carnegie.

– Slike prosesser blir ofte drevet frem av generasjonsskifter eller betydelige kapitalbehov. Inge Berg er ingen olding, privat har han alle pengene han trenger, og med dagens inntjening og framtidsutsikter for Nordlaks har de ingen problemer med å finansiere det de måtte behøve av kapital gjennom banken, til gunstig rente, fortsetter Bøhren.

I nyeste utgave av Kapital kommer det frem at Inge Berg (52) har en formue på 4,3 milliarder kroner, og at han rangeres som Norges 47. rikeste person.

Ville skapt blest

Foruten at selskapet ikke trenger kapital gjennom en børsnotering, oppfatter Bøhren Berg på samme måte som de fleste andre oppdrettsgründere:

– De føler både stolthet og ansvar for sitt bidrag til verdiskapning og arbeidsplasser i lokalmiljøet, og kan ofte være skeptiske til å gå på børs hvis de oppfatter at de kan komme i konflikt med denne rollen, sier Carnegie-analytikeren.

Han er imidlertid ikke i tvil om at en børsnotering ville skapt blest.

– Det ville selvfølgelig blitt en stor hendelse hvis Norges femte største oppdrettsselskap (basert på 2015-volumer) gikk på børs. Gitt dagens interesse for sektoren, også fra internasjonale investorer, tror jeg en notering ville blitt tatt godt imot, sier Bøhren.

Ikke behov

Marius Gaard i Swedbank er av samme oppfatning.

– Nordlaks er vel det tolvte største selskapet i verden basert på volum, plassert i et attraktivt oppdrettsområde og er integrert langs verdikjeden; helt klart stort nok til å være en børskandidat, og selskapet ville fått en verdsettelse på mange milliarder kroner. Men Nordlaks fremstår ikke som et selskap som har behov for å være på børs.

– Over tid kan det naturligvis skje noe på eiersiden eller det kan oppstå et behov for økt finansiell fleksibilitet, for eksempel attraktive vekstmuligheter, for eksempel gjennom Havfarmen-prosjektet, fortsetter Gaard til avisen.

Neste generasjon oppdrett

Oppdrettsmilliardær Inge Bergs store drøm er å flytte lakseproduksjon over i havfarmer. I månedsskiftet august/september fikk selskapet imidlertid avslag fra Fiskeridirektoratet på søknaden om å få utvikle tre–fire gigantiske oppdrettsbåter, også kjent som «havfarmer».

Fiskeridirektoratet åpnet likevel for å gi tillatelse til bygging av én havfarm, som kan innebære så mye som 10.000 tonn biomasse, ifølge Vesteraalens avis. Havfarmen kan komme til å koste over milliarden.

– Dette kan dytte selskapet i retning av børsen, men jeg har vel kanskje større tro på at det neste børsnoterte lakseselskapet i Norge kommer fra Canada, Island eller Færøyene, sier Gaard.

– Kan absolutt regnes hjem

Lage Bøhren i Carnegie påpeker at han er usikker på hvor stor den teknologiske risikoen i prosjektet er.

– Men hvis Nordlaks klarer å produsere fisk i Havfarmen med en produksjonskostnad nær dagens nivå for tradisjonelle anlegg, så kan dette absolutt regnes hjem, sier han og fortsetter;

– For å ta et enkelt regneeksempel: Hvis de får de 13 utviklingskonsesjonene de har søkt om gratis, vil disse gi en økt produksjonskapasitet på 15–16.000 tonn på noen års sikt. Gitt dagens prising i aksjemarkedet, verdsettes en slik produksjonskapasitet til mellom 2,3 og 2,6 milliarder kroner, sier Bøhren.

Inge Berg kommenterer ryktene rundt en fremtidig børsnotering i dagens episode av «Oppdretterne» kl.10 på www.hegnar.no.