Har gjennomført rettet emisjon

Helgeland Sparebank har gjort en rettet emisjon på 1.857.142 nye egenkapitalbevis til kurs 70 kroner, heter det i en fersk børsmelding.

Levering av egenkapitalbevisene vil skje når godkjennelse fra Finanstilsynet foreligger og prospekt for notering av egenkapitalbevisene er godkjent og offentliggjort, forventet ultimo november 2016.

Styret har besluttet å foreslå at forstanderskapet i banken vedtar en etterfølgende reparasjonsemisjon av inntil 314.285 nye egenkapitalbevis til tegningskurs 70 kroner. Bevisene vil være ikke-omsettelige allokeringsretter til egenkapitalbeviseiere pr 24. oktober 2016, ifølge TDN Finans.

Egenkapitalbevisene i Helgeland Sparebank sluttet på kurs 72 kroner på Oslo Børs mandag.