Hedmark-leder trekker seg i protest mot MDGs rovdyrpolitikk

– MDGs ledelse har bare fokus på rovdyr, sier Aalstad.

I et leserinnlegg i avisa Glåndalen skrev hun at MDG i Hedmark ikke ville støtte den store demonstrasjonen i Oslo tidligere i høst mot vedtaket om felling av 47 ulver i Norge:

I leserinnlegget skrev hun:

«Når vi skal skyte 47 ulver, er vi enige om at det er et trist og vondt inngrep i norsk natur og artsmangfold. Men rammebetingelsene for norske gårdbrukere gir ikke rom for andre løsninger.»

Den interne debatten som fulgte, førte ikke fram til noen enighet. Aalstad velger derfor å gå fra posisjonen som talsperson for partiet.

– Prosessen munner ut i at vi er et parti som ikke greier å ha en helhetlig politikk som favner både landbruket, distriktene og rovdyrene, sier Kathrine Aalstad.

– Storbyparti

– Når vi internt velger skyttergraver i stedet for å finne løsninger, når ledelsen i partiet bare har fokus på rovdyr, da blir MDG først og fremst et storbyparti, og et parti som ikke greier å føre en god politikk for vårt fylke, sier Aalstad.

Aalstad mener MDGs landbrukspolitikk og rovdyrpolitikk ikke henger sammen. For henne er små og mellomstore bruk, økt bruk av beite, og norsk matproduksjon basert på norske ressurser en forutsetning for å stoppe klimautslippene.

– I Hedmark har vi jobbet lenge for at landbrukspolitkk og rovdyrpolitikk må henge sammen uten å få noen resposns. I dag har MDGt ikke noe svar på hvordan bonden skal kunne beskytte dyrene sine,

I leserinnlegget i Glåmdalen skrev hun:

«Det betyr ikke at vi ikke synes ulven bør ha en plass i norsk natur, men kostnadene ved dagens robdyrpolitikk er for høy for gardbrukerne i vårt fylke»

Blir i partiet foreløpig

Aalstad vil ikke melde seg ut av Miljøpartiet De Grnne. Ikke ennå. Men hun tordner løs mot ledelsen:

– MDG er et lite parti i vekst. Det er uten tydelig og samlemde ledelse, det er et umodent parti. Når holdningen om at «enten er det med oss eller så er du mot oss» får lov å spre seg fra toppledelsen og ned, da har vi ingen sjanse til å bli det grønne partioet Norge trenger. Da vil MDG være et parti for de ekstreme interessene som ikke er opptatt av helhet og sammenheng.

Vi har vært i kontakt med partileder Rasmus Hansson, men han hadde ikke mulighet til å kommentere saken. Pasrtiet jobber for å finne en som kan svare på kritikken.