Heftigste lammesesong på ti år

Siste prognose fra Nortura anslår at 1,07 millioner lam og 170.000 sauer slaktes i år. Litt avhengig av slaktevekt per dyr blir dette omtrent 25.600 tonn kjøtt.

– Dette vil i så fall være den høyeste produksjonen på ti år, sier direktør Jakob Simonhjell i Nortura Totalmarked kjøtt og egg til NTB.

Det produseres nå så store mengder at ikke alt blir solgt, med mindre store deler av befolkningen omfavner fårikålens dag torsdag og forspiser seg på tradisjonsretten. Prognosene viser at det blir 400 tonn mer norskprodusert sau- og lam enn forventet salg i år.

– I tillegg kommer importkvoter som følge av internasjonale avtaler og som myndighetene skal legge til rette for at skal bli tatt inn, en forventet import på om lag 1.000 tonn, sier Simonhjell.

Per i dag ligger det i tillegg 1.836 tonn sau og lam på reguleringslager, hvorav en del vil bli solgt.

– Vi forventer et totalt overskudd av lam og sau på 2.900 tonn ved årsskiftet, sier Simonhjell.