Hektisk innspurt for sjukehusplanleggerne

– Det er hekstiske dager, men vi er i rute, sier avtroppende prosjektdirektør Bjørn Remmen.

Ordførerne i Romsdal vil ha all kirurgi i Molde, mens nordmøringene krever dagkirurgi inn i det distriktsmedisinske senteret som skal ligge i Kristiansund. 25. november tar styret i Helse Møre og Romsdal beslutning om sin innstilling, som skal avgjøres av Helse Midt-Norge i desember når hele konseptrapporten skal godkjennes.

Bjørn Remen

Bjørn Remmen er avtroppende prosjektdirektør for det nye felles sjukehuset.

Foto: Remi Sagen / NRK

Rundt 20 medarbeidere er i sving med å gå gjennom høringssvarene og skaffe informasjonen styrene trenger. 14.oktober gikk høringsfristen for konseptrapporten ut.

– Vi har fått 80 svar fra ansatte, foreninger og kommuner, sier Remmen, som over nyttår skal overlate stafettpinnen til Helle Jensen.

Byggefirma fra inn- og utland

Ifølge Remmen banker stadig flere byggefirma fra inn og utland på døra med ønske om å bli med på prosjektet. Prosjektdirektøren er klar på at deres største prioritet vil være det lokale næringslivet.

– I februar skal vi beslutte hvilken modell vi skal bygge sjukehuset etter og da vil vi se på hvordan vi skal tilpasse oss lokalt næringsliv.

De valgene som nå gjøres er svært krevende, ifølge Remmen.

– Alt må fungere i det øyeblikket du tar bygget i bruk. Våren 2022 skal alt fungere på en 100 prosent trygg måte.

Prosjekt nytt sjukehus

Hektiske dager for prosjektlederne og ledelsen i Sjukeshusbygg for å gjøre siste forberedelser til konseptrapporten legges fram for styrene i helseforetaket og regionen.

Foto: Remi Sagen / NRK

Flere stillinger ligger nå utlyst og antall ansatte trappes opp. Planen er å pusse opp administrasjonsbygget for å gi plass til flere medarbeidere.

Eie eller leie i Kristiansund?

Prosjektledelsen er i dialog med Kristiansund kommune der de ser på hvordan en del av det eksisterende sjukehusbygget kan benyttes. Det andre alternativet er på Storhaugen der det ligger an til et nybygg ved siden av dagens helsebygg.

Vi diskuterer med kommunen hvem som skal være eiere og hvem som skal leie, eller om det finnes andre samarbeidsmodeller. Vi har en god dialog, sier Bjørn Remmen.