Höegh LNG vil ha inntil 600 millioner dollar

En SEC-filing mandag viser ifølge TDN Finans at Höegh LNG Partners har lagt hylleregistering om primærtilbud av finansielle instrumenter til en foreslått maksimalverdi på 600 millioner dollar.

Höegh LNG Partners vil bruke nettoprovenyet fra et salg til generelle selskapsformål, inklusive tilbakebetaling av gjeld, oppkjøp, investeringer og til ytterligere arbeidskapital.

I tillegg kan Höegh LNG Holdings selge, i et eller flere tilbud, inntil 2,1 millioner Höegh LNG Partners-enheter.