Høyeste arbeidsledighet på over 10 år

– Arbeidsledigheten som undersøkelsen viser er den høyeste på over ti år, sier Camilla Schjetlein Sundt til NRK.

Siden april har det blitt 11.000 flere arbeidsledige og ledigheten har økt med 0,4 prosent. 5 prosent av arbeidsstyrken står nå uten arbeid, noe som er det høyeste tallet på over 10 år. Siden juni har antall ledige økt med 4000.

Det viser den ferskeste «Arbeidskraftsundersøkelsen» til Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB sin undersøkelse er en såkalt utvalgsundersøkelse som baserer seg på intervjuundersøkelser, i motsetning til Nav sine statistikker som baserer seg på tall for antall registrerte arbeidsledige i deres database.

Arbeidskraftundersøkelsen tar også for seg de som ikke registrerer seg hos Nav. Alle i alderen 15 til 74 år.

– Undersøkelsen er en utvalgsundersøkelse og det alltid knyttet noe usikkerhet til slike undersøkelser. Økningen fra april på 11.000 er innenfor feilmarginen, sier Schjetlein Sundt.

41.000 av de arbeidsledige er under 25 år. 85.000 er menn.

Det er spesielt de oljeavhengige fylkene i vest og sør som har fått en stor økning i ledighet.

Arbeidskraftsundersøkelsen kommer få dager etter at SSB da de la fram sine spådommer om økonomien i Norge og utlandet fram mot 2019.

«Oljeprisfallet startet sommeren 2014 og forsterket nedgangen i petroleumsnæringens investeringer, en nedgang som begynte alt mot slutten av 2013. Dermed gikk norsk økonomi inn i en konjunkturnedgang vi nå kanskje ser enden på» skrev de da.

Beregningene deres viste at arbeidsledigheten har nådd toppen men at den bare vil gå svakt ned de neste årene. Forskerne mente sysselsettingen vil ta seg litt opp allerede i høst og at antallet ledige jobber vil øke i 2017.

LES OGSÅ:

Dette bildet var utenkelig for to år siden

Frykter at de «kloke hodene» flytter